Regulamin

 • RGK Image Hosting rezerwuje sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia pliku w przypadku gdy narusza on bezpieczeństwo naszych serwerów, zużywa zbyt dużo pasma lub narusza regulamin.
 • Właściciele portalu nie dają gwarancji na jego działanie. Nie możemy być pociągani do odpowiedzialności w przypadku utraty danych i inne zniszczenia spowodowane nieprawidłowym działaniem usługi.
 • RGK Image Hosting nie zezwala na niżej wymienioną zawartość::
  • Obrazy naruszające prawa autorskie bądź patenty.
  • Obrazy zawierające zawartość erotyczną bądź pornograficzną.
  • Obrazy zawierające masakryczne sceny jak osoby po wypadkach.
  • Obrazy naruszające prywatność osób trzecich.
  • Obrazy niezgodne z prawem Polskim.
 • Pliki nie zostaną usunięte chyba że naruszą nimniejszy regulamin bądź nie będą aktywne przez okres podany na stronie głównej serwisu.
 • RGK Image Hosting rezerwuje sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownikom którzy naruszają bezpieczeństwo serwerów bądź nagminnie naruszają regulamin.
 • RGK Image Hosting może zmienić regulamin bez powiadamiana.


Polityka prywatności

Nie będziemy sprzedawać, wynajmować bądź wydzierżawiać żadnych danych o użytkownikach firmom trzecim.